Klaudyna Żołnierek – lutnia, gitara, teorba

Absolwentka studiów licencjackich na wydziale instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie gitary Krzysztofa Pełecha. Laureatka ogólnopolskich konkursów gitarowych w kategorii solowej i zespołów kameralnych.


Swoje umiejętności doskonaliła uczestnicząc w licznych warsztatach gitarowych, prowadzonych przez wybitnych pedagogów z całego świata, wielokrotnie brała również udział w międzynarodowych kursach muzyki dawnej.
Obecnie studiuje grę na lutni pod kierunkiem Antona Biruli. Koncertuje jako solistka i kameralistka, wykonując przede wszystkim muzykę dawną na lutni barokowej i teorbie. W jej repertuarze ważne miejsce zajmuje również klasyczna muzyka gitarowa. Od roku 2012 współpracuje z zespołem kameralnym Pro Musica Antiqua.

Zapraszamy na nasz fanpage FB