Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur

Celem projektu jest powstanie nowej jakości w kulturze regionu Warmii i Mazur.
W szeregu przedsięwzięć o charakterze interdyscyplinarnym (spotkania, koncerty i płyta) chcielibyśmy podkreślać wartość spojrzenia syntetycznego, łąc zącego walory przyrodnicze tej ziemi, jej historyczne budowle, pamiątki po wybitnych ludziach, eksponaty muzealne i sztukę. Szczególną rolę ogrywa w projekcie muzyka wielkich kompozytorów z całego świata, która – jak już wskazują wcześniejsze, wieloletnie doświadczenia autorów projektu – w wyjątkowy sposób pomaga łączyć ze sobą wymienione dziedziny w rozmaitych konfiguracjach.
W efekcie chcielibyśmy zaproponować słuchaczom – zarówno przyjezdnym jak i mieszkańcom – spojrzenie na Warmię i Mazury jako na inspirującą „krainę wyobraźni", rozprzestrzeniającą się alejami wiekowych drzew, wśród gotyckich i barokowych kościołów – po wody Zalewu Wiślanego, nad którymi się wznosi warowne Wzgórze Fromborskie z grobem Kopernika.
Wiele osób w różnym wieku będzie miało okazję posłuchania utworów wybitnych kompozytorów w bardzo dobrym wykonaniu teatrów muzycznych oraz filharmonii. Poza tym wybitni wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz pracownicy naukowi Muzeum Warmii i Mazur przeprowadzą cykl prelekcji poświęconych wybitnym postaciom związanym z regionem Warmii i Mazur oraz architekturze, zabytkom i przyrodzie tego regionu.

logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

„Cavata” jest terminem muzycznym, oznaczającym m.in. wydobywanie się myśli twórczej na powierzchnię, a zarazem nazwą koncertów zespołu Pro Musica Antiqua oraz zabawnym skojarzeniem z kawą, którą częstowani są goście przybyli na koncert. Zainspirowani tym muzycznym określeniem muzealnicy stworzyli towarzyszący koncertom cykl pod nazwą Cymelia, podczas których głównym tematem spotkania czynią wybrany eksponat i na nim skupiają uwagę słuchaczy. Prelekcje, okraszone anegdotami dotyczącymi prezentowanego cymelium muzealnego prowadzone są w lekkiej, popularyzatorskiej formie. Stworzona tym sposobem atmosfera Cavat sprawia, że słuchacze mogą przenieść się w świat minionych epok, doszukiwać się więzi z dawną kulturą, smakować Sztukę i... aromatyczną kawę serwowaną gościom przybyłym na zamek. 

Spotkania w 2016 roku odbywają się raz w miesiącu, zawsze o godz. 17.30.

 

4 grudnia 2016 r., niedziela, godz. 17.30

Rzeźba „Matka Boska karmiąca” Angelika Rejs

Rzeźba pochodzi z XIX w. z okolic Olsztyna, została wykonana przez nieznanego artystę ludowego. W zbiorach etnograficznych Muzeum Warmii i Mazur dominuje rzeźba przedstawiająca wizerunki Maryi jako Matki, Opiekunki i Orędowniczki. Dwie z pośród nich traktują Matkę Bożą w sposób wyjątkowy, podkreślając jej funkcje macierzyńskie.

...wkrótce pełen program koncertu

 

18 września 2016 r., niedziela, godz. 17.30

Danuta Syrwid, O wydawnictwie jubileuszowym z 1936 roku. W 130. lecie powstania „Gazety Olsztyńskiej” (1886-1939)

Unikatowy egzemplarz wydania jubileuszowego „Gazety Olsztyńskiej”, opatrzony odręczną dedykacją Seweryna Pieniężnego jest szczególną pamiątką obchodów rocznicowych sprzed 80. lat. Zamieszczono tu m. in. artykuły historyczne dotyczące Warmii i Mazur. Wiele miejsca poświęcono także Feliksowi Nowowiejskiemu – kompozytorowi z Barczewa. 

Program koncertu:

Leszek Szarzyński - flet
Lucyna Żołnierek-Frenszkowska - fortepian
Ewa Alchimowicz-Wójcik - sopran
Agnieszka Panasiuk - fortepian
Paweł Panasiuk - wiolonczela

 

29 maja 2016 roku, niedziela, godz. 17.30, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Andrzej Kłos, „Putiłówka” Armata rosyjska wz. 1902

Lufę tej armaty rosyjscy żołnierze zakopali pod koniec sierpnia 1914 roku, podczas odwrotu w okolicach Orłowa. Należała do 6 Brygady Artylerii, wyprodukowano ją w Permie. Nazwa „Putiłówka” nawiązuje do biura konstrukcyjnego fabryki w Petersburgu, w którym armatę skonstruowano. Jest to jedyny tego rodzaju zabytek z tak zwanej Bitwy pod Tannenbergiem. Muzeum Warmii i Mazur otrzymało lufę od grupy poszukiwaczy, których życzeniem było, aby eksponat pozostał w Olsztynie. 
Armaty tego typu były na uzbrojeniu armii carskiej podczas I wojny światowej, a w zmodernizowanej postaci używane były też w kolejnym globalnym konflikcie.
W Polsce używano ich podczas wojny bolszewickiej, a w II RP były na uzbrojeniu artylerii konnej i w plutonach artylerii piechoty w 1939 roku. Żadna się nie zachowała. Dzisiaj w kraju są tylko trzy armaty wz. 1902, zakupione nie tak dawno w Finlandii. Jednak takiej, choć zdekompletowanej, prosto z pola bitwy w 1914 roku, nie ma żadne muzeum.

Koncert poświęcony jest F.Nowowiejskiemu, ale zagramy również utwory innych kompozytorów , którzy w ten lub inny sposób wpłynęli na twórczość F.Nowowiejskiego. W programie utwory A.Vivaldiego, J.S Bacha, A. Dvoraka i przede wszystkim F.Nowowiejskiego. 

Między innymi zagramy:
A.Vivaldi - Pastorale
J.S.Bach - Aria na strunie G
F.Nowowiejski - Pieśni
F.Nowowiejski - Fantazja na tematy z opery Legenda Bałzyku op.28 na wiolonczelę I fortepian
A.Dvorak - Humoreska na flet I fortepiano
A.Dvorak - Tańce słowiańskie na cztery ręce
F.Nowowiejski - Legenda na wiolonczelę i fortepian
F.Nowowiejski - Fortepian solo, młodzieńcze utwory 

 

Wstęp wolny

 

24 kwietnia 2016 r., niedziela, godz. 17.30

Dnia 24. kwietnia o godzinie 17. 30 - w 130 – lecie powstania Gazety Olsztyńskiej - w Muzeum Warmii i Mazur odbyła się Cavata na olsztyńskim zamku. Tematem spotkania były czcionki z drukarni Pieniężnych. Uczestnicy mieli okazję posłuchać o historii tej niezwykłej drukarni oraz na własne oczy ujrzeć czcionki, które służyły do wybijania tekstu. Drugą część wieczoru uświetnił koncert zespołu Pro Musica Antiqua pod dyrekcją Leszka Szarzyńskiego.

 

wstęp wolny

Cykl w ramach programu Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur

Cykl Koncertów Jesiennych zespołu Pro Musica Antiqua odbywający się od 9 października do 20 listopada 2016 r. objętych Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Podczas koncertów słuchacze mają okazję zainteresować się wyjątkowym pięknem tych obiektów, często o wysokich walorach historycznych. Oprócz tego, Zespół dociera także do mniej znanych miasteczek i wsi, pozbawionych innych form kontaktu z żywą muzyką.

 

 

 

Szanowni Państwo!

Przewodnią ideą Jesiennych Koncertów Kameralnych jest przedstawianie najbardziej
wartościowych utworów kameralistyki w zabytkowych obiektach Warmii i Mazur.
Muzyka we wnętrzach zamków, pałaców czy kościołów, odnajdując swe naturalne
otoczenie, brzmi najpiękniej – tworzy swoistą harmonię sztuki, tło do przemyśleń,
wycisza i przenosi słuchaczy w obszary mininych epok. Jest to doskonała okazja,
by zainteresować się pięknem i historią tych obiektów, a także zastanowić się
i wywołać chęć poznania skomplikowanych dziejów regionu Warmii i Mazur.
Tym swoistym muzycznym szlakiem wiedzie zespół kameralny Pro Musica Antiqua.
Mam nadzieję, że odnajdą Państwo podczas koncertów przyjemność wypoczynku
i niebanalną, wysokiej klasy atrakcję kulturalną.

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

Folder:   

Kalendarium:  


 

Bartąg, 9 października 2016 r., 14:30 (niedziela), Sanktuarium Bożej Opatrzności

plakat i zaproszenie:  i 

 

 

Klon, 23 października 2016 r., 11:45 (niedziela), Kościół Znalezienia Świętego Krzyża

 

plakat i zaproszenie:  i 

 

Wielbark, 23 października 2016 r., 16:30 (niedziela), dawny kościół ewangelicko-augsburski

plakat i zaproszenie:  i 

 

Nawiady, 6 listopada 2016 r., 15:30 (niedziela), kościół pw. św. Józefa

plakat i zaproszenie:  i 

 

Korsze, 11 listopada 2016 r., 12:00 (piątek), Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

plakat i zaproszenie:  i 

 

Susz, 13 listopada 2016 r., 13:00 (niedziela), Sanktuarium św. Antoniego

plakat i zaproszenie:  i 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Rok 2016 jest szczególny w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur. To rok wielkich rocznic: 1050-lecia chrztu Polski i 550-lecia zawarcia II pokoju toruńskiego, którego mocą Warmia wraz z Pomorzem Gdańskim, ziemią chełmińską i michałowską znalazły się w granicach Królestwa Polskiego. To także rok Feliksa Nowowiejskiego – polskiego patrioty i wybitnego kompozytora, którego twórczość na stałe wpisała się w dorobek kultury naszego regionu. Osiągnięcia minionych pokoleń obecne społeczności, kształtujące nową tożsamość regionu, winny przyjąć z poszanowaniem. Historyczne dziedzictwo ścierających się tu przez wieki polskich i niemieckich żywiołów, splatających się z pięknem przyrody, sprzyja dziś wolności artystycznych poszukiwań. Stylowe sale niegdyś biskupich i krzyżackich zamków, dawne pałace, a także katolickie i ewangelickie kościoły goszczą wiele muzycznych przedsięwzięć. Dla współczesnych twórców są one często punktem odniesienia i inspiracją do własnych działań. Dawnych tradycji sięga muzykowanie zarówno na poziomie filharmonicznym, jak i w bardziej kameralnych formach. Popularyzacja muzyki, a tym samym odkrywanie piękna obiektów, w których odbywają się muzyczne misteria, to okazja do zwrócenia uwagi na losy Warmii i Mazur oraz ludzi wpisanych w ich dzieje. To także promocja regionu i wysokiej klasy atrakcja turystyczna. Jednak nie tylko duże ośrodki i wielkie imprezy budują kulturalną markę Warmii i Mazur. Udział w tworzeniu tożsamości regionu mają także oddalone od nich małe miejscowości i niemal zapomniane wioski z pięknymi i ważnymi z punktu widzenia historycznego zabytkowymi obiektami. Żmudny trud odkrywania tych miejsc i szerzenia kultury muzycznej poprzez przedstawianie najwartościowszych utworów dawnych i współczesnych mistrzów kameralistyki od ponad dwudziestu lat uprawia zespół kameralny Pro Musica Antiqua. Ich koncerty, łączone często z prelekcjami dotyczącymi historii, zabytków, przyrody i wielkich postaci Warmii i Mazur, są okazją do zainteresowania słuchaczy pięknem i historią miejsca, w których koncert się odbywa. Koncerty są tym samym lekcją budzącą świadomość dziejów i wartości przyrodniczych naszego regionu, stanowiąc swoisty muzyczny klucz do dziedzictwa Warmii i Mazur.

Ruszajmy zatem na muzyczny szlak z Pro Musica Antiqua!

 

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Muzyczny klucz do dziedzictwa Warmii i Mazur

 

 

Olsztyński Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua pod dyrekcją Leszka Szarzyńskiego w składnie:

Leszek Szarzyński – flet (18.06-18.09.)

Jerzy Szafrański – obój (18.06- 18.09.)

Roman Kuźniak – fagot (2-4.07, 7-24.07.)

Paweł Panasiuk – wiolonczela (18-26.06., 3-5.07., 16.07.- 20.08., 17- 18.09.)

Kaori Okuzumi (Japonia) – fortepian (19-20.08.)

Lucyna Żołnierek-Frenszkowska – fortepian (18-20.06, 7-24.07.)

Agnieszka Panasiuk – fortepian (26.06.-5.07, 14-18.08., 15-18.09.)

Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran ( 18-20.06, 10-24.07, 15-18.09.)

Julia Karlova-Antczak (Kazachstan) – sopran (19-20.08.)

Agnieszka Dziewulska-Pawłowska - mezzosopran (26.06-04.07.,7-9.07., 14-18.08.)

Elisabeth Waage (Islandia) – harfa (17-20.08)

 

Ideą przewodnią organizowanych od 1993 r. Koncertów Letnich zespołu Pro Musica Antiqua jest przedstawianie najbardziej wartościowych utworów kameralnych w obiektach zabytkowych: pałacach, zamkach i kościołach regionu. Podczas koncertów słuchacze mają okazję zainteresować się wyjątkowym pięknem tych obiektów, często o wysokich walorach historycznych. Oprócz tego, Zespół dociera także do mniej znanych miasteczek i wsi, pozbawionych innych form kontaktu z żywą muzyką.

Kalendarium:   

 

 

 

Kolno – 18 czerwca, godzina 16:00 (sobota) Kościół pw. Trzech Króli

Organizator – Gmina Kolno, Parafia Trzech Króli

Uroczysty koncert pod patronatem Wójta Gminy Kolno Henryka Dudy z okazji 10-lecia partnerstwa gminy Kolno z gminą Belm

 

 

 

Kurzętnik – 19 czerwca, godzina 16:45 (niedziela) Kościół pw. Św. Marii Magdaleny

Wprowadzenie do koncertu: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Niezwykłości przyrody regionurzeka Drwęca

Organizator – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,Parafia pw. Św. Marii Magdaleny, Urząd Gminy Kurzętnik, Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku

Uroczysty koncert pod patronatem Wójta Gminy Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego

 

 

Stoczek Warmiński – 26 czerwca,godzina 10:15(niedziela) Sanktuarium Niepokalanej Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym

Koncert dedykowany Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w 35. rocznicę śmierci

Organizator – Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Sponsor koncertu – SZKŁO Sp. z o.o. , Lidzbark Warmiński

 

Bartoszyce – 26 czerwca, godzina 19:00 (niedziela) Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej, ul Mazurska

Organizator – Urząd Miasta Bartoszyce

Koncert pod patronatem Burmistrza Bartoszyc Piotra Petrykowskiego

 

Szczytno – 30 czerwca, godzina 18:00 (czwartek)  Kościół Ewangelicko-Augsburski

Organizator – Starostwo Powiatowe w Szczytnie i Urząd Miejski w Szczytnie

Koncert pod patronatem Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha i Burmistrza Miasta Szczytno Danuty Górskiej

Plakat: 

 

Sząbruk– 3 lipca, godzina11:00 (niedziela) Kościół Św. Mikołaja

Wprowadzenie do koncertu: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Niezwykłości przyrody regionuco żyje źródle

Organizator - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, Parafia Św. Mikołaja w Sząbruku

Uroczysty koncert pod patronatem Wójta Gminy Gietrzwałd Marcina Sieczkowskiego

 Plakat: 

 

Lidzbark Warmiński – 3 lipca, godzina 19:00 (niedziela) Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Organizator – Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Koncert pod patronatem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego

 Plakat: 

 

Ostróda – 7 lipca, godzina 18:30 (czwartek) Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Łaski Bożej

Organizator-Związek Gmin Warmińsko-MazurskichParafia Łaski Bożej w Ostródzie

 Plakat: 

 

Głotowo – 8 lipca, godzina 19:00 (piątek) Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej

Organizator – Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a

Koncert pod patronatem Burmistrza Dobrego Miasta Stanisława Trzaskowskiego

Plakat: 

 

Braniewo – 9 lipca, godzina 19:00 (sobota)  Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Organizator - Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, Starostwo Powiatowe w Braniewie

Uroczysty koncert pod patronatem Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga

Plakat: 

 

Lidzbark Warmiński – 10 lipca, godzina 18:00 (niedziela) Oranżeria Kultury

Wprowadzenie do koncertu: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof.UWM, Niezwykłości przyrody regionuogrody gatunki obce

Organizator – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego

Sponsor koncertu – SZKŁO Sp. z o.o. , Lidzbark Warmiński

 Plakat: 

 

Nidzica – 13 lipca, godzina 18:00 (środa)  Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, ul. M.Konopnickiej

Organizator – Nidzicki Ośrodek Kultury, Parafia Miłosierdzia Bożego

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Nidzicy Jacka Kosmali

 Plakat: 

 

Szczytno – 14 lipca, godzina 18:00 (czwartek) Kościół ewangelicko-augsburski 

Wprowadzenie do koncertu: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Niezwykłości przyrody regionujak oczyścić jezioro

Organizator – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,Urząd Miejski w Szczytnie, Parafia ewangelicko-augsburska

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Szczytna Danuty Górskiej

 Plakat: 

 

Iława – 16 lipca, godzina 19:00 (sobota) Kościół pw. Przemienienia Pańskiego (Czerwony Kościół)

Organizator-Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich,Parafia Przemienienia Pańskiego w Iławie

 Plakat: 

 

Wrzesina – 17 lipca, godzina 15:00 (niedziela) Kościół pw. Świętej Marii Magdaleny

Wprowadzenie do koncertu:dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Niezwykłości przyrody regionutorfowiska, bagna, moczary

Organizator – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Parafia Św. Marii Magdaleny

 Plakat: 

 

Działdowo – 21 lipca, godzina 18:30 (czwartek) Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Organizator – Urząd Miasta w Działdowie, Miejski Dom Kultury w Działdowie, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Działdowa Grzegorza Mrowińskiego

 Plakat: 

 

 

Węgorzewo – 22 lipca, godzina 20:00 (piątek) Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Organizator – Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Węgorzewskie Centrum Kultury,Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Węgorzewa Krzysztofa Piwowarczyka

 Plakat: 

 

Mikołajki – 24 lipca, godzina 18:00 (niedziela) Kościół Ewangelicko – Augsburski, Plac Kościelny 5

Organizator – Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Gmina Mikołajki

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Mikołajek Piotra Jakubowskiego

 Plakat: 

 

Nowe Miasto Lubawskie – 14 sierpnia, godzina 19.00 (niedziela) Bazylika Nowomiejska św.Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim

Organizator – Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich, Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, Miejski Ośrodek Kultury, Parafia św. Tomasza Apostoła,

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józefa Blanka

  Plakat:   Zaproszenie

 

 

Frombork - 15 sierpnia, godzina 12:15 (poniedziałek) Bazylika Archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła

Organizator- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich,Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku

  Plakat:    Zaproszenie

 

Lubawa – 17 sierpnia, godzina 19:00 (środa) Kościół pw. Świętej Anny i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Organizator- Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Miejski Ośrodek Kultury

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Lubawy Macieja Radtke

 Plakat:     Zaproszenie

 

Ostróda – 18 sierpnia, godzina 18:30 (czwartek) Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Organizator Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ostródzie

  Plakat:     Zaproszenie

 

Działdowo – 19 sierpnia, godzina 18:30 (piątek) Kościół Zbawiciela

Organizator – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Urząd Miasta w Działdowie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Działdowie

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Działdowa Grzegorza Mrowińskiego

 Plakat:     Zaproszenie

 

Piotraszewo – 20 sierpnia, godzina 19:00 (sobota) Kościół pw. Św. Barłomieja Apostoła

Organizator – Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a

Koncert pod patronatem Burmistrza Dobrego Miasta Stanisława Trzaskowskiego

 Plakat:      Zaproszenie

 

Orzechowo k. Olsztynka – 16 września, godzina 18:00 (piątek) Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Organizator – Urząd Miasta w Olsztynku, Parafia św. Jana Chrzciciela

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Olsztynka Artura Wrochny

  Plakat:     Zaproszenie

 

Dobre Miasto – 17 września, godzina 18:00 (sobota) Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, Salon Artystyczny

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 na Warmii i Mazurach

Wprowadzenie do koncertu: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Niezwykłości przyrody regionualeje przydrożne

Organizator – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Dobrego Miasta Stanisława Trzaskowskiego

  Plakat:     Zaproszenie

 

Olsztyn – 18 września, godzina 17:30 (niedziela) Zamek w Olsztynie - Cavata na olsztyńskim zamku

Uroczysty koncert oraz wykład Danuty Syrwid, wydawnictwie jubileuszowym 1936 roku. 130-lecie powstaniaGazety Olsztyńskiej(18861939)

OrganizatorMuzeum Warmiii Mazur w Olsztynie

 Plakat:     Zaproszenie

 

 

Olsztyński Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua pod dyrekcją Leszka Szarzyńskiego w składnie:

Leszek Szarzyński – flet ( 20.06-19.09.)

Jerzy Szafrański – obój ( 20.06-19.09.)

Roman Kuźniak – fagot ( 2-4.07., 17-25.07.)

Paweł Panasiuk – wiolonczela ( 20.06.- 5.07., 17.-25.07., 19-22.08, 19.09.)

Kaori Okuzumi (Japonia) – fortepian (21-22.08.)

Lucyna Żołnierek-Frenszkowska – fortepian (18-20.06, 7-25.07.)

Agnieszka Panasiuk – fortepian (2.-5.07,15.-19.09)

Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran ( 20.06, 11.07.,25.07, 15-19.09.)

Julia Karlova-Antczak (Kazachstan) – sopran (21-22.08.)

Agnieszka Dziewulska-Pawłowska - mezzosopran (2-4.07.)

Jan Bokszczamim (Białystok) – organy (21.08.)

 

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM - wprowadzenie do koncertów - cykl Dziedzictwo przyrodnicze Warmii Mazur:

Niezwykłości przyrody regionuleśne tulipany (Kętrzyn,15.09.2016)

 

 

 

Olsztyn – 20 czerwca, godzina 9:30 (poniedziałek)

Stara Kotłownia - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Prawocheńskiego 9, Sala Senatu UWM

Uroczysty koncert w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stosunkipolsko-niemieckiewćwierćwieczepóźniej

 

Olsztyn – 20 czerwca, godzina 19:00 (poniedziałek)

Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Stare Miasto 1

Koncert w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego

Organizator – Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

 

Olsztyn – 21 czerwca, godzina 10:00 (wtorek)

Stara Kotłownia - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Prawocheńskiego 9, Sala Senatu UWM

Koncert na flet solo - Leszek Szarzyński - w ramach uroczystości nadania odznaczenia Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

 

Ciechanów – 2 lipca, godzina 18:00 (sobota)

(gościnnie) Muzeum, ul. Warszawska 61

Organizator – Muzeum Szlachty Mazowieckiej

 

 

Olsztyn – 4 lipca, godzina 18:00 (poniedziałek)

Centrum Techniki Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności Olsztynie, Tartak Raphaelsohnów

Koncert w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego

Organizator – Miejski Ośrodek Kultury

 

Płock – 5 lipca, godzina 19:00 (wtorek)

(gościnnie) Muzeum Mazowieckie, ul. Tumska 8

Koncert w ramach XVIII Letniego Festiwalu Muzycznego w Płocku

Organizator – PłockaOrkiestraSymfonicznaim.WitoldaLutosławskiego

 

Kętrzyn – 11 lipca, godzina 18:00 (poniedziałek)

Zamek w Kętrzynie

Uroczysty koncert w ramach 70. rocznicy powstania Muzeum w Kętrzynie oraz

otwarcie wystawy pt. „Z Dziejów Miasta” (urodziny patrona Wojciecha Kętrzyńskiego)

Organizator – Urząd Miejski w Kętrzynie oraz Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana

 

Ramsowo – 23 lipca, godzina 19:00 (sobota)

Kościół pw. św. Andrzeja Aspostoła i św. Rocha

Organizator – Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-Oświatowe TELEINFO w Niedźwiedziu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Aspostoła i św. Rocha w Ramsowie

 

Olsztyn – 25 lipca, godzina 18:30 (poniedziałek)

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Koncert w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego

Organizator – Miejski Ośrodek Kultury

 

Giżycko – 21 sierpnia, godzina 19:00 (niedziela)

Kościół ewangelicko-augsburski

Koncert w ramach XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

Organizator – Urząd Miejski w Giżycku, Centrum Animacji KOA w Giżycku

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

 

Olsztyn – 22 sierpnia, godzina 20:00 (poniedziałek)

Archikatedra pw. Świetego Jakuba w Olsztynie

Koncert w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego

Organizator – Miejski Ośrodek Kultury

 

Kętrzyn – 15 września, godzina 18:00 (czwartek) 

Sala kinowo-widowiskowa Kętrzyńskiego Domu Kultury

Wprowadzenie do koncertu: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Niezwykłości przyrody regionu – leśne tulipany

Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 A

Organizator – WojewódzkiFunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejwOlsztynie,KętrzyńskieCentrumKultury,UrządMiastawKętrzynie

Uroczysty koncert pod patronatem Burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana

 

Olsztyn – 19 września, godzina 19:00 (poniedziałek)

Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3

Koncert w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego

Organizator – Miejski Ośrodek Kultury

Zapraszamy na nasz fanpage FB