Leszek Szarzyński – flet 

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w 1977 roku, w klasie fletu prof. Barbary Świątek-Żelazny. W latach 1976–1979 był I flecistą filharmonii w Olsztynie, a w sezonie 1979/80 – Filharmonii Szczecińskiej. Od 1981 do 1984 roku przebywał w Egipcie, pracując jako I flecista Cairo Symphony Orchestra i wykładowca Konserwatorium Kairskiego.

Założył tam zespół kameralny „Pro Musica”, którego członkami byli muzycy z różnych krajów, a który stał się pierwowzorem założonego w Olsztynie w 1985 roku zespołu o tej samej nazwie. W latach 1985–1992 Leszek Szarzyński z zespołem „Pro Musica” dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, występował w kraju i za granicą. Od 1985 do 1997 roku był I flecistą Olsztyńskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w której następnie w latach 1997–1999 sprawował funkcję dyrektora artystycznego, zaś w sezonie 1999/2000 – dyrektora naczelnego. We wrześniu 1992 roku założył zespół kameralny „Pro Musica Antiqua”, którego jest dyrektorem artystycznym i menadżerem.

Zespół, jak i Leszek Szarzyński indywidualnie w roku 2006 zostali wyróżnieni Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej, a w 2007 roku z zespołem kameralnym „Pro Musica Antiqua” Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszy z Najlepszych” za promocję regionu warmińsko-mazurskiego w świecie. Od 1993 roku jest dyrektorem artystycznym Letnich Koncertów, ponadto od roku 1996 – Giżyckich Koncertów Organowych i Kameralnych. Od 1996 roku współorganizator cyklicznych spotkań „Cavata na olsztyńskim zamku”. W latach 2000–2002 pełnił w Ełku funkcję dyrektora generalnego Akademii Fletowej, a od roku 2001 piastował stanowisko dyrektora artystycznego Mazurskiego Festiwalu Sztuk, Kultur i Narodów oraz pełnomocnika prezydenta miasta ds. kultury i edukacji. W latach 2003–2004 był doradcą do spraw kultury wojewody warmińsko-mazurskiego.

W 1999 roku został profesorem w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako solista i kameralista koncertował w kilkunastu krajach świata (Egipt, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Austria, Francja, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Litwa i Szwecja). Współpracuje również z filharmoniami w kraju. Dokonał wielu nagrań archiwalnych i na płytach CD. Dokonania te zostały uhonorowane między innymi nagrodą „Atut 94” i „Złotą Płytą” przyznaną przez firmę fonograficzną DUX. W latach 1995–2004 nagrał z zespołem „Pro Musica Antiqua”,w ramach realizacji projektu „Muzyka europejska w zabytkach Warmii i Mazur”, cztery płyty z sonatami barokowymi kompozytorów niemieckich, włoskich, francuskich i angielskich oraz z muzyką polską dawną i współczesną. Piąta płyta zrealizowana w ramach tego projektu ukazała się w roku 2005. Nosi ona tytuł: „Muzyka europejska w przyrodzie Warmii i Mazur”. W dorobku artysty znajduje się także płyta solowa z polską muzyką współczesną, nagrana wspólnie z „Warsaw Chamber Orchestra” w 2001 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Leszek Szarzyński gra na flecie Pearl Handmade Flute, 14 K Gold Body, model „Maesta” 9840RBE. Od roku 2002 jest przedstawicielem artystycznym tej firmy.

 

Zapraszamy na nasz fanpage FB