30-lecie Pro Musica Antiqua i 45-lecie pracy twórczej Leszka Szarzyńskiego

Publikacja wydana z okazji 30-lecia działalności zespołu Pro Musica Antiqua
i 45-lecia pracy artystycznej i naukowej prof. dr. hab. Leszka Szarzyńskiego.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu i współorganizacji przedsięwzięcia przez partnerów oraz sponsorów zespołu.

 

Zapraszamy na nasz fanpage FB