Julia Karlowa – sopran

Urodziła się w Dżambule, obecnie miasto Taraz, w Kazachstanie. Od 1988 do 1994 roku była solistką chóru międzyszkolnego w Dżambule. W tym samym czasie koncertowała z grupą wokalną „Karłygasz”. W 1994 roku ukończyła z wyróżnieniem szkołę matematyczno-fizyczną i  rozpoczęła studia na wydziale filologii rosyjskiej Uniwersytetu Dżambulskiego. W roku 1998 została stypendystką rządu RP i rozpoczęła studia magisterskie na wydziale wokalnym Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Urszuli Trawińskiej-Moroz.

W 2004 roku ukończyła studia i otrzymała dyplom z wyróżnieniem tejże uczelni oraz tytuł magistra sztuki. W czasie studiów występowała na scenie Filharmonii Narodowej, na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.

W repertuarze Julii Karlovej znajdują się liczne pieśni i romanse. Wykonuje również partie sopranowe, pochodzące z kompozycji oratoryjnych oraz operowych. Po ukończeniu studiów Julia Karlova brała udział w wielu koncertach i festiwalach w kraju i za jego granicami: na Ukrainie, Białorusi, na Litwie, we Włoszech, w Kazachstanie i Kirgistanie. W 2005 roku wróciła do Kazachstanu i zajęła się pracą pedagogiczną z uzdolnioną muzycznie młodzieżą. Od roku 2008 współpracuje z Towarzystwem Śpiewaczym w Śródmieściu w Warszawie, z chórem „Allegro Coro” oraz orkiestrą „Con Grazia” w Płońsku, jest solistka koncertującej orkiestry „Viktoria” w Rembertowie. Od roku 2012 współpracuje z zespołem „Pro Musica Antiqua”. Nagrała płyty z orkiestrą „Victoria”, orkiestrą „Con Grazia” oraz płytę z muzyką sakralną dla radia „Victoria” w Łowiczu.

 

Zapraszamy na nasz fanpage FB