Skotnicka Małgorzata – klawesyn

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez takich pedagogów -- klawesynistów jak Zuzana Růžičková, Huquette Dreyfus oraz Jacques Ogg.

Brała udział w zajęciach poświęconych wykonawstwu muzyki dawnej, prowadzonych przez wykładowców Akademii Bachowskiej Helmutha Rillinga. Interesuje się też muzyką współczesną; uczestniczyła w nagraniach organizowanych przez Katedrę Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Z jej inicjatywy w roku 2002 powstało Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, w którym pełni funkcję prezesa.

Pracuje jako wykładowca Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Koncertuje jako solistka oraz kameralistka w kraju i za granicą.

W zespole kameralnym „Pro Musica Antiqua” gra od 1996 roku. 

Zapraszamy na nasz fanpage FB